Kateřina Janik

Překladatel a tlumočník

Kateřina Janik

O mně

Dobrý den, jmenuji se Kateřina Janik a jsem překladatel a tlumočník mezi češtinou a angličtinou.

Nabízím tlumočení jakéhokoli typu jednání, školení, akce či konference, výstavy či přednášky; překládám texty komerční i literární; mohu připravit titulky k vaší videoprezentaci.

Mezi oblasti, ve kterých mám nejvíce zkušeností, patří rozhodně prodej, obchodní smlouvy, kosmetika, potravinové doplňky, zdraví, reality, HR, osobní rozvoj, koučing, filozofie/náboženství a další. Jako překladatel a tlumočník pracuji už od roku 1997.

Audio ukázka – takto jsem pro webové stránky namluvila několik vtipů

Služby

Kateřina Janik

Překlady

Word • Powerpoint prezentace • titulky do synchronizovaného souboru • lokalizace webových stránek (.html, .php aj.) • excelové soubory atd.

Kateřina Janik

Tlumočení

Simultánní (kabinové) • konsekutivní (hovoří mluvčí, po chvíli ho vystřídá tlumočník) • Online tlumočení (Skype, Zoom, GoToMeeting atd.)

Ceník

Překlad

300 Kč / normostrana (1800 úhozů) + 21 % DPH

Tlumočení

800 Kč / hodina + 21 % DPH, konsekutivní i simultánní

Titulkování filmů

7 Kč / titulek + 21 % DPH / včetně vytvoření synchronizovaného souboru titulků. Pokud není transkript, připočítávám 50 %.

Kontakt

Katerina Janik

  • Kateřina Janik
    Kamenné Zboží 193
    28802 p. Nymburk, Česká republika
  • IČO: 61029564, DIČ CZ7560280013
  • Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku v Nymburce od 11. 6. 1997

Reference

Paní Kateřinu Janik jsem oslovila kvůli spolupráci na základě předešlé dobré zkušenosti. Jednalo se o tlumočení dvoudenní odborné HR konference pro 90 účastníků. Odvedla opět skvělou práci, dle mých představ. Přednášející byl emotivní a velmi názorný, i to zvládala paní Kateřina skvěle.
Lucie Spáčilová
Performia spol. s r. o.
Paní Kateřina je opravdový profesionál. Několikrát jsem byl účastníkem semináře, který tlumočila, a byl jsem jejím výkonem vždy doslova fascinován. Vzhledem k tomu, že sám umím anglicky, vím, že její překlady jsou opravdu přesné a vždy dokonale přenese myšlenku od přednášejícího přes jeho angličtinu, přes svojí češtinu a její mluvený a herecký projev až k posluchačům. Takový tlumočník, jako je Kateřina, je zárukou toho, že posluchači semináře informace skutečně pochopí a bude je to bavit.
Jan Štěpánek
Kateřina tlumočí s neuvěřitelnou lehkostí, vtipem a grácií. Má ohromný cit pro jazyk, dokáže předat nejen obsah, ale i formu, intonaci, podtext.
Kateřina Ochozková
ASM, Oriflame Czech Republic spol. s r. o.
Jestliže jdu na nějaký seminář a zjistím, že ho tlumočí Kateřina, těším se na něj dvakrát tolik. Vždy je tam úžasná souhra přednášejícího a jí. Naprosto věrně přenáší myšlenky i „řeč těla“ přednášejícího.
Radka Mudrová
Tlumočení Kateřiny Janik jsem měla možnost sledovat během 4 a více let na velkých i malých mezinárodních akcích. Nikdy do té doby, ani nikdy poté, jsem už nikde tak fascinující zážitek nezažila. Tlumočení v jejím podání bylo i vzhledem k její neuvěřitelné lingvistické výbavě vždy na velmi vysoké úrovni.
Jana Černá
Sales Manager, Oriflame Czech Republic spol. s r. o.
Logo

Děkuji vám za návštěvu!

Podmínky ochrany osobních údajů
Zodpovědná osoba pro potřeby zákonů na ochranu osobních údajů a provozovatel těchto internetových stránek („provozovatel“) je:
Kateřina Janik
Kamenné Zboží 193
28802, Česká republika
kate@tlumoceni-a-preklady.com

Kontakt
Když kontaktujete provozovatele (prostřednictvím e-mailu nebo SMS), budou informace, které mu tímto poskytnete (včetně e-mailové adresy či telefonního čísla, z nichž svou komunikaci odešlete) uloženy, abychom mohli reagovat na jakoukoli otázku či připomínku, kterou nám zašlete, nebo na vaše případné otázky či připomínky v budoucnu.

SSL šifrování
Abychom zajistili bezpečnost našich stránek, používáme metodu SSL šifrování v rámci HTTPS.

Využíváním našich internetových stránek uživatel souhlasí se sběrem a využitím osobních údajů ze strany Google a jeho partnerů tímto způsobem a v tomto rozsahu.

Právní podklad našeho oprávněného zájmu tvoří bod (f) odstavce 1 článku 6 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů / GDPR (analýza, optimalizace a ekonomický provoz naší online nabídky).

Log soubory

Když vstoupíte na naše webové stránky, váš prohlížeč automaticky pošle protokolové soubory našemu serveru. Ty jsou dočasně uloženy do tzv. log souboru. Ukládají se následující údaje:

• Datum a čas vašeho přístupu
• Operační systém a prohlížeč návštěvníka (klienta)
• K jakému URL byl proveden přístup
• IP adresa návštěvníka (klienta)
• URL, z níž jste na naše webové stránky přišli

Tyto informace zpracováváme za následujícími účely:

• Zajištění, že naše webové stránky fungují tak, jak mají,
• Zajištění, že na naše webové stránky můžete pohodlně vstoupit,
• Hodnocení bezpečnosti a stability systému,
• Další administrativní účely.

Zákon, který zpracovávání těchto údajů opravňuje, je článek 6 (1) GDPR. Náš legitimní zájem vychází z výše uvedených účelů. Za žádných okolností tyto informace nevyužíváme k tomu, abychom je propojovali s vaší osobou nebo o vaší osobě činili jakékoli závěry.

Vymazání / zablokování údajů

Řídíme se principem minimalizace údajů a šetrného využívání údajů. Proto vaše osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je nutné k dosažení účelů uvedených v těchto Pravidlech a/nebo jak ukládají právní požadavky. Po zaniknutí příslušného účelu nebo vypršení zákonných lhůt budou odpovídající údaje (v souladu se zákonnými ustanoveními) zablokovány nebo smazány.

Vaše právo na přístup k údajům, na opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku
Máte právo od nás získat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. Stejně tak máte právo na opravu, omezení zpracování či výmaz vašich osobních údajů (pokud tomu nebrání zákonná povinnost ohledně uchovávání určitých údajů).

Abychom mohli omezit/zablokovat zpracování údajů, musí být tyto údaje uchovány v uzamčeném souboru. Pokud tomu nebrání žádná zákonná povinnost archivovat, můžete také požádat o výmaz údajů. Pokud žádná taková povinnost neexistuje, na požádání omezíme zpracovávání vašich údajů. Svůj souhlas můžete do budoucna měnit nebo odvolat tak, že nás o tom informujete.

Změny v našich pravidlech ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tato pravidla ochrany osobních údajů příležitostně měnit, abychom zajistili, že splňují aktuální zákonné požadavky nebo abychom začlenili změny v poskytovaných službách, například když zavedeme nové služby. Vaše další návštěva těchto stránek, která proběhne po takové změně, už proběhne v souladu s novými pravidly ochrany osobních údajů.